КОНТАКТ

Ресторан Авив Панчево 013 33 20 20
069 33 20 200
   
Ресторан Авив Зрењанин 023 31 01 237
064 64 34 123
   
Ресторан Браће Јовановића 013 25 80 055
   
Кетеринг 064 64 34 124
   
Продавница Жарка Зрењанина 013 25 80 559
   
   

Емаил

 
Централа [email protected]
   
Инфо, кетеринг, рекламације [email protected]
   
   

Наша пицерија

 
KPG Авив Панчево 013 33 50 15
069 333 50 15
www.kpg.rs